...zanim przyszedł czas na wiosenne porzadki, Prezes zarzadził malowanie.
Majstrem wskazujacym kolejność działań został gospodarz Tadzio,
wykonawcami, specjaliści w branży: Lucek i Marek, Halinka zajęła się dozorem.
Tak oto własnymi siłami zmieniono wizerunek Klubu
który nabrał europejskiego wygladu,
gratulujemy i dziękujemy ...)))
klub abstynent
...
oraz >