Poczatek działalnosci klubowej to dzień 20 kwietnia 1985 roku.
Wtedy to po raz pierwszy spotkała się grupa pacjentów
Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Oswięcimiu.
Szefowa Poradni Pani mgr Irena Harmata wraz z Personelem
zaaranżowały spotkanie przy kawie i ciastkach którego celem była
próba integracji grupy osób utrzymujacych kilkumiesieczna abstynencję.

Dyskutowano głównie o normach, obyczajach oraz "stylach" picia alkoholu.
W trakcie spotkania wyswietlono trzy filmy o tematyce alkoholowej
a czas upływał na komentarzach, rozmowach i rozważaniach nad problemem. 

klub abstynent
1986 rok, realny socjalizm w PRL-u
i wiodaca gazeta "Trybuna Robotnicza"
a w niej artykuł o  odziałalności "Wzajemności"
z Bielska Białej i naszego "Abstynenta".
Prezesem Klubu w Bielsku był wtedy Leszek Pieczyrak.
Poprzednia siedziba Klubu mieściła się w Oświęcimiu przy ul.Jagiełły.
Od przyznania lokalu przeznaczonego na działalność terapeutyczna
i kulturalna wiele się działo. 
Raz w tygodniu, spotykaliśmy się z Paniami z Poradni, a były to Panie:
mgr Irena Harmata, Ola Domarzewska, Ania Chodacka, i Stasia Frajkowska.
Rozwijała się współpraca z innymi Klubami w Polsce.

Post scriptum:

tak wygladał kiedyś dworzec kolejowy w Oświęcimiu
na długo przed remontem i całkowita zmiana wygladu.
( stad do klubu zaledwie 200m )
Działania klubowiczów w kolejnych latach po zaistnieniu
były bardzo aktywne.
Wypada tu  wymienić kilka istotnych dla nabierania doświadczeń
oraz poznawania nowych środowisk spotkań:

20-21 wrzesień 1986r
Firlej k/Lublina - II Zlot Klubów Abstynenckich

Także we wrześniu tegoż roku:
II Ogólnopolski Zjazd Grup AA w Zawierciu.

9 listopada 1986 - Będzin
Zjazd Rady Klubów Regionu Ślasko-Dabrowskiego.

Lubliniec - 1986
Było około trzysta osób!
...
Zamek w Bulowicach
Niejeden z nas miał tu poczatek
nowej, życiowej drogi.
a
b
s
t
y
n
e
n
t
dalej >