Zarząd Klubu informuje, że w czasie pandemii
można korzystać z pomocy lub porady z pełniącymi
w Klubie dyżur członkami Klubu,
a w sprawach pilnych
kontakt telefoniczny z numerem podanym poniżej
od godz.16.oo do 21.00
604 126 238
<