W dniach 12-15.04.2018 r. w Swieradowie Zdroju 

odbyła się ogólnopolska konferencja dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego,

zorganizowana przez Krajowa Radę Zwiazków i Stowarzyszeń Abstynenckich

w ramach konkursu ogłoszonego przez

Państwowa Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, finansowanego

z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
       
W konferencji tej brało udział 120 członków z całej Polski,

w tym: ja Prezes i Sekretarz Stanisława Kajdas.

Wykłady ogólne odbywały się przez pierwsze dwa dni

a dwa następne warsztaty w grupach. 

Było 6 grup tematycznych, my wybralismy grupę o tematyce "Profilaktyka,

skuteczne i nieskuteczne metody profilaktyki".

Jest to między innymi temat, który nasze Stowarzyszenie

realizuje w swojej codziennej działalnosci.

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Oswięcim

możemy naszym członkom i sympatykom, oraz pacjentom

kierowanym do nas przez Poradnię Odwykowa,

pokazać jak spędzić wolny czas bez alkoholu poprzez różne formy aktywnosci.

Dzięki wieloletniemu doswiadczeniu i wiedzy, możemy udzielić wsparcia

i wskazać srodki profilaktyczne by uniknać nawrotu choroby alkoholowej.
       
Dziękujemy Krajowej Radzie Zwiazków i Stowarzyszeń Abstynenckich

za zaproszenie i możliwosć wzbogacenia swojej wiedzy i wymiany doswiadczeń,

oraz zaprezentowania naszego Stowarzyszenia na forum krajowym.


Swieradów Zdrój