W dniach 12-15.04.2018 r. w Swieradowie Zdroju 
odbyła się ogólnopolska konferencja dla przedstawicieli
ruchu abstynenckiego, zorganizowana przez Krajowa Radę
Zwiazków i Stowarzyszeń Abstynenckich w ramach konkursu
ogłoszonego przez Państwowa Agencję Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych, finansowanego z Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
W konferencji tej brało udział 120 członków z całej Polski,
w tym: ja Prezes i Sekretarz Stanisława Kajdas.
Wykłady ogólne odbywały się przez pierwsze dwa dni
a dwa następne warsztaty w grupach. 
Było 6 grup tematycznych, my wybralismy grupę
o tematyce "Profilaktyka, skuteczne i nieskuteczne
metody profilaktyki". Jest to między innymi temat, który
nasze Stowarzyszenie realizuje w swojej codziennej działalnosci.
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Oswięcim
możemy naszym członkom i sympatykom, oraz pacjentom
kierowanym do nas przez Poradnię Odwykowa,
pokazać jak spędzić wolny czas bez alkoholu poprzez różne
formy aktywnosci. Dzięki wieloletniemu doswiadczeniu i wiedzy,
możemy udzielić wsparcia i wskazać srodki profilaktyczne
by uniknać nawrotu choroby alkoholowej.
Dziękujemy Krajowej Radzie Zwiazków i Stowarzyszeń Abstynenckich
za zaproszenie i możliwosć wzbogacenia swojej wiedzy
i wymiany doswiadczeń, oraz zaprezentowania naszego
Stowarzyszenia na forum krajowym.


Swieradów Zdrój