PIKNIK
ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
,
klub
abstynent
50
------------
<
...
23.09.2017
... cykliczny Piknik, odbywający się zazwyczaj na miejskim rynku, w tym roku
z powodu niesprzyjającej pogody przeniesiony został do
Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Jak w poprzednich latach,  tak i teraz mieliśmy swoich przedstawicieli na tej imprezie
której celem jest zaznaczenie istnienia i propagowanie działalności.
Jest to okazja do  zapoznania się mieszkanców z działaniem Klubu
oraz zachęcenia do bliższych relacji między organizacjami.


>