opłatek
<
...
klub
abstynent
53
16 grudnia
2017
...zawsze ostatnie spotkanie w większym gronie, w starym roku,
gromadzi sporo klubowiczów i nie tylko. Tak i teraz przybyło wielu chętnych
połamać się opłatkiem, przekazać życzenia i spotkać ze znajomymi.
Odwiedził nas również ksiądz Piotr wprowadzając swoją osobą poczucie
pogody i nadziei. Po oficjalnym powitaniu zrobiło się gwarno ale przyjemnie,
czuć było nadchodzaąe święta. Nie zabrakło urozmaiconego poczęstunku
o co zarząd starannie się postarał.
>