<
...
Spotkanie opłatkowe
klub
abstynent
60
4 stycznia 2019
w sobotę, 4-go stycznia o godzinie 16.00 spotkaliśmy się w Klubie 
by połamać się opłatkiem i złożyć życzenia. Przybyli także zaproszeni
Goście z Urzędu Prezydenta Miasta i Gminy.
Spotkanie otworzył Prezes Klubu Franciszek Janiczek, przywitał wszystkich obecnych
po czym zaprosił do wspólnej modlitwy i dzielenia się opłatkiem.
Po złożeniu sobie życzeń usiedliśmy do ładnie nakrytych stołów i delektowaliśmy się
urozmaiconymi przystawkami i słodkościami. W przyjemnej atmosferze trwały rozmowy, wspomnienia i pragnienia, by za rok, móc spotkać się w takim gronie,
wszystkiego najlepszego !!!
>