zebrania społeczności klubowej
klub
abstynent
90
_______
...
>
...
Takie spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu.
Omawiamy na nich zdarzenia które miały miejsce w klubie.
Zarząd przekazuje informacje dotyczące aktualnej działalności
klubu oraz planów i zamierzeń na kolejne dni.
Od pewnego czasu nowym, dobrym zwyczajem jest obchodzenie
abstynenckich rocznic, które do tej pory organizowano indywidualnie
co wiązało się z większymi kosztami jubilatów a także innymi klubowymi
ograniczeniami. Dobrym przykładem jest ostatnie z takich spotkań
na którym swoje kolejne rocznice życia w trzeźwości obchodziło trzech naszych kolegów
i tak : Krzysiek M. ma już 21 lat przyjemności czucia życia o czym w krótkim
wspomnieniu raczył nam opowiedzieć. Podobnie, tyle że nieco mniej
bo 14 takich rocznic przeżył już Marek J. Są jeszcze starsi i wiekiem
a także abstynenckim stażem jak Janusz P. który na zwierzenia związane
z początkiem oraz póżniejszym "nowym życiem" potrzebował nieco dłuższego
czasu na monolog, bowiem jest to jeden z kilku rekordzistów w klubie mogący
pochwalić się 36 letnim stażem abstynenckim. Przybywają nowi chętni,
chcący przekonać się, że jednak można, że jest takie miejsce, gdzie start
do dobrego, trzeźwego życia jest możliwy. Klubowa działalność, samo istnienie klubu
jest potrzebne, daje pożądane efekty i zadowolenie
które przenosi się na dom i rodzinę każdego z nas.
oczywiście każdy z jubilatów
przynosi poczęstunek,
dziewczęta zajmują się
bardziej precyzyjnym zajęciem
jakim jest cięcie ciasta z zacięciem
robią to dobrze i zawzięcie )))