>
...
Opłatek
klub
abstynent
93
14.01 2023
Tradycja łamania się opłatkiem w Klubie nie zanika.
Tym razem odwiedzili nas zacni Goście z Urzędu Miasta i Gminy
oraz Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut.
Niestety szalejąca grypa zaniżyła frekwencję klubowiczów,
sporo osób choruje do tej pory, nie przeszkodziło to jednak
w wymianie zdań a także złożeniu wzajemnych życzeń
w których przeważało zdrowie i dobre, lepsze jutro. ))