KLUB
KLUB
Celem Stowarzyszenia jest przyjęcie takiej formy działania,
aby miała ona charakter prorodzinny, tzn. tam gdzie problem
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia już zaistniał.

Placówka Stowarzyszenia ( Klub ), czynna jest codziennie.
Mogą się tu spotykać dzieci z rodzin patologicznych,
jak również osoby uzależnione z rodzinami a także sympatycy stowarzyszenia.
W trakcie wspólnie spędzanego czasu prowadzone są rozmowy podczas których
każdy dzieli się swoimi doświadczeniami, nowymi spostrzeżeniami,
sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
tak aby nie spowodować w chwilach słabości nawrotu do swojej choroby.
Organizowanie imprez pomaga  zagospodarować wolny czas,
na nowo uczyć się spędzać czas na trzeźwo.
Odbywają się zawody sportowe z udziałem członków stowarzyszenia
i klubów o podobnym działaniu.
Turnieje uczą zdrowej, sportowej rywalizacji oraz godzenia się z przegraną.
Poprzez imprezy kulturalno-turystyczne pomagamy osobom uzależnionym
oderwać się od dotychczasowego, niezdrowego towarzystwa.
Uczestnictwo w wycieczkach, zlotach rodzin abstynenckich,
ma na celu pokazanie jak duży odsetek osób naszego kraju
dotkniętych jest problemem choroby alkoholowej, które to osoby
dzięki takim stowarzyszeniom jak nasze,
potrafią na nowo, trzeźwo żyć.
Wyjazdy na wycieczki, czy do innych Klubów,
mają na celu propagowanie trzeźwego stylu życia,
pomoc w odzyskaniu radości życia w gronie rodzinnym.
Zadanie obejmuje propagowanie idei życia w trzeźwości,
działanie na rzecz zdrowia psychicznego i moralnego osób uzależnionych.

Priorytetem jest życie w trzezwosci i integracja ze zdrowym społeczeństwem.
Udowodnienie osobom dorosłym jak również młodzieży
zagrożonej alkoholem lub narkotykami,
że życie na trzeźwo może być równie ciekawe, radosne,
udane bez tzw. dopalaczy.
Wspólne spotkania, spędzanie wolnego czasu ułatwiają
odbudowanie więzi rodzinnej i zaufania społecznego.
Organizowane zadania rozpowszechniają informacje
o chorobie alkoholowej, o jej skutkach, zagrożeniach,
powiększajac liczbę osób chcących skończyć ze swoim nałogiem.
Zgłaszają się do nas osoby współuzależnione, których bliscy
niejednokrotnie są czynnymi alkoholikami.
Osoby te mogą liczyć na wsparcie psychiczne
oraz skierowanie ich do odpowiednich instytucji.
Zajęcia klubowe, warsztaty oraz obozy terapeutyczne
pomagają trwać w abstynencji
oraz bronić się przed nawrotami choroby.

<
Działalność Klubu możliwa jest wyłącznie dzięki dotacjom
                    Urzędu Gminy i Urzędu Miasta
STOWARZYSZENIE OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM TRZEŹWOŚCI