Klub czynny jest codziennie
w godzinach popołudniowych
do póznego wieczora.

Na I piętrze znajduje się Poradnia
czynna od poniedziałku do piatku
w godz. 9.00 do 14.00 
gdzie można uzyskać wstępne informacje,
poradę i pomoc.

W każdy ostatni poniedziałek miesiaca
ma miejsce spotkanie
zarzadu i członków Klubu, zebranie ogólne.
To okazja do wymiany pogladów
dotyczacych dzialalnosci Klubu,
przekazywania doswiadczeń,
składania propozycji 
a także do zwykłych koleżeńskich rozmów.

Co tydzień w czwartki od godz. 18.00
spotykaja się uczestnicy grupy AA.
To kolejna z możliwosci
zapoczatkowania abstynencji.

Zróżnicowane formy rozrywki,
niewielki bufet, radio i telewizja
zapewniaja ciekawe
spędzenie czasu w Klubie.

Zapraszamy każdego,
kto chce zerwać z nałogiem,
...efekt przeważnie pozytywny.
klub abstynent
skład Zarzadu od 24 wrzesnia 2018 :

Prezes:
     
          Franciszek Janiczek

V-ce Prezes:
      
          Marek Jarnot

Skarbnik:
      
          Barbara Furman

K-O wiec

       Krzysztof Polak

Członkowie Zarzadu:
      
         Zdzisław Szklarczyk

         Kamil Dabrowski
       
      

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczacy:
       
           Jan Stankiewicz

Członkowie:
         
           Władysław Królik
         
           Marcin Olejniczak

-----