32 600  Oświęcim ul.Orzeszkowej 1
klub "Abstynent"
Jeśli pobiegniesz z głupcami, nie staraj się ich wyprzedzać.
str. >
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
17
18
3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
46
49
50
51
52
54
53
56
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Oświęcimskie Centrum Trzeźwości
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Dla nas życie w trzeźwości ma sens. Ważna jest umiejętność realizowania się
w społeczeństwie. Chcemy pokazać osobom zagrożonym alkoholizmem czy uzależnieniem
od narkotyków że życie na trzeźwo może być radosne, ciekawe i udane bez tzw. dopingu.
Wspólne spotkania, wyjazdy na wycieczki, spokojne i pogodne spędzanie czasu
ułatwiają odbudowanie więzi rodzinnych i koleżeńskiego zaufania.
Organizowane spotkania popularyzują  wiadomości dotyczące uzależnień i ich skutków.

88
89
90
92
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107